Akreditace

navigace: Úvod:Média:Akreditace

Akreditace médií
 

 

Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného na adrese http://akreditace.mediasport.cz (dále jen IS).


Přístup do IS novinář získá na základě vyplněného akreditačního formuláře dostupného v PDF na stránkách AČR v oddíle „motorsport“ pod „automobily“, „formuláře“ nebo online na výše uvedené internetové adrese. Tento formulář vyplní žadatel pouze jednou a na jednotlivé podniky se bude hlásit prostřednictvím IS. Originál akreditačního formuláře je potřeba zaslat znovu pouze v případě změny některých údajů (změna redakce, kontaktních údajů atd.). Formulář musí být podepsán jak žadatelem, tak šéfredaktorem či jeho zástupcem.


Pověřený zástupce AČR rozhodne na základě náležitostí dodaných žadatelem o udělení nebo zamítnutí akreditace. O vyhovění či zamítnutí žádosti o akreditaci bude žadatel informován v IS, zasláním e-mailu a identita bude ověřena i přes mobilní telefon.

 

Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18-ti let.


 

Uzávěrka příjmu žádostí o akreditaci na 47. Rallye Český Krumlov je 3. května 2019.Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1
E-mail: akreditace@autoklub.cz
Informační systém: http://akreditace.mediasport.cz

nebo

ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov
František Fošum
činovník pro styk s tiskem
P. O. Box 106
381 01 Český Krumlov
E-mail: frantisek.fosum@rallyekrumlov.cz
Telefon: +420 724 027 671

 

Partneři:
.......................................................

 


 

 

Média:
.......................................................

 

 

Partnerská města:
.......................................................