Zakázaná místa pro Média!

Zakázaná místa pro Média!
 

 

Vážení novináři.


Hlavním tématem 47. Rallye Český Krumlov 2019 je stejně jako v minulých letech bezpečnost, a to jak diváků, tak i zástupců médií. Organizátorům záleží nejen na hladkém průběhu celé soutěže, které všichni během několikaměsíčních příprav věnovali desítky a stovky hodin svého volného času, ale také na tom, aby se každý z vás vrátil domů za svými blízkými bez jakékoliv újmy na zdraví.


Nezapomeňte!


Zakázané prostory pro fotografy a kameramany:

- únikové zóny umístěné na silnicích (křižovatkách) - vykřížovaný prostor včetně příkopů a všech okolních míst ležících při únikové komunikaci
- místa proti přijíždějícím vozidlům
- místa intenzivního brzdění po obou stranách trati
- ohraničené pásmo za dopady skoků trychtýřovitě rozvinuté do dostatečné vzdálenosti za skokem
- místa před všemi pevnými překážkami (plot, stěna, strom, vozidlo, apod.) a pod úrovní trati
- zakázané prostory v těsné blízkosti trati

 

POZOR! Pořadatelé budou na dodržování těchto bodů důsledně dbát!

 

Zástupci médií mohou pro svou práci využít s maximální opatrností nebezpečných prostor u tratí rychlostních zkoušek, která jsou nepřístupná pro diváky. Fotografové a kameramani však musí vždy plně respektovat pokyny pořadatelů! V případě jejich neuposlechnutí si organizátor 47. Rallye Český Krumlov 2019 vyhrazuje právo k odebrání fotovesty.Striktně zakázaná místa pro fotografy!
 

Dokument o zakázaných místech pro média včetně obrazového materiálu dostanete při akreditaci. Můžete si ho stáhnout v přiložené příloze.

 

>> Práčov – RZ 2, 6 Rožmitál – pravé odbočení na hlavní silnici – naproti příjezdu


>> Práčov – RZ 2, 6 Rožmitál – kdekoliv uvnitř objezdu zastávky


>> Jistebník – RZ 2, 6 Rožmitál – prostor od domu za skok až do lesa po pravé straně silnice, vlevo za skokem v blízkosti silnice


>>  Bělá – RZ 3, 7 Citajl – prostor za skokem před obcí Bělá


>> Chlum – RZ 4, 8 Ján – vnitřní prostor přírodního retardéru v Chlumu


>> Svatý Jan nad Malší – statek – RZ 4, 8 Ján - všechna zastavěná místa na tečnách, před domy  a pevnými překážkami


>> Soběnov – RZ 9, 13 Kohout – všechna zastavěná místa na tečnách, před domy a pevnými překážkami


>> Soběnov (skok U Zikeše) - RZ 9, 13 Kohout – prostor za skokem vpravo


>> Bělá – RZ 10, 14 Malonty – prostor za skokem za obcí Bělá


>> Ostatní místa označená zákazovou tabulkou pro fotografy nebo zákaz vstupu do plodin


>> Respektujte soukromé pozemky a nevstupujte na ně

 

Partneři:
.......................................................

 


 

 

Média:
.......................................................

 

 

Partnerská města:
.......................................................