Uzavírky komunikací

navigace: Úvod:Home:Uzavírky

Uzavírky komunikací

 


Vážení obyvatelé, návštěvníci,


žádáme vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye Český Krumlov, o součinnost s jednotlivými pořadateli na rychlostních zkouškách. Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních činovníků rallye. Zásadně se nezdržujte v zónách zakázaných prostorů a v blízkosti trasy průjezdu soutěžních vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na vašich pozemcích, zahradách či dvorcích. Nepřebíhejte přes trať v době konání rychlostní zkoušky!


Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o starých osobách a jejich pohyb zajistěte pouze v bezpečných místech daleko mimo trasu rychlostní zkoušky. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo.


Kromě zákazů vjezdu se budou veškerá omezení realizována pouze po nejnutnější dobu před a v průběhu rychlostní zkoušky.


Jakékoliv škody na majetku, prosím, nahlaste vedoucímu příslušné rychlostní zkoušky.
 

Děkujeme za pochopení

Organizační tým Rallye Český Krumlov

 

Partneři:
.......................................................

 


 

 

Média:
.......................................................

 

 

Partnerská města:
.......................................................